Ohcejoga searvegoddi – Utsjoen seurakunta

Ohcejoga searvegoddi lea guovttegielat (sápmi ja suopma), áidna searvegoddi Suomas, gos lea sápmelaš eanetlohku.

Utsjoen seurakunta on kaksikielinen (saame ja suomi), ainoa saamelaisenemmistöinen seurakunta Suomessa.

Buresboahtin searvegotti neahttasiidduide ja doaimmaide!

Tervetuloa seurakunnan nettisivuille ja toimintaan!

Pankkiyhteys seurakunnalle tulevia maksuja varten / Báŋkokontu searvegoddái boahtti mávssuide: FI33 5641 8720 0029 29  BIC: OKOYFIHH

UTSJOEN SEURAKUNTA MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA SEURAAVAT KOHTEET:
1. Karigasniemen vanhan kappelin ja sen tontin. (890-403-99-0 Karigasniemen rukoushuone) Tontin pinta-ala 0,3280 ha. Tontilla sijaitsee vanha huonokuntoinen kappelirakennus. Kappelirakennuksessa ovat sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. Alue myydään rasitteista vapaana. Tila on Karigasniemen osayleiskaava-alueella. Ei osuutta yhteisiin oikeuksiin.
2. Nuvvuksessa Kompun nimisen tilan (890-403-38-1 Kompun). Tilan pinta-ala on 0,5000 ha. Tilalla ei ole rakennuksia. Tilaa rasittaa tieoikeus rasitetiellä T64. Tilalle on tieoikeus. Tila on Karigasniemen osayleiskaava-alueella. Ei osuutta yhteisiin oikeuksiin.
3. Vetsikossa Utsjoen pappilan tilaan kuuluvat kaksi maa-aluetta (890-401-15-3/2 ja 890-401-15-3/3) yhteispinta-alaltaan 9,8 ha. Alue on rakennuskelvoton tulvavaaran vuoksi.  Mahdollisesta kaavasta ei ole tietoa. Kaupasta ei seuraa oikeutta yhteisiin oikeuksiin.

Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Myyminen vaatii Utsjoen kirkkovaltuuston päätöksen ja Kirkkohallituksen vahvistuksen.
Tarjoukset pyydetään lähettämään 31.10.2016 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Utsjoen kirkkoneuvosto, Sairaalantie 5, 99800 Ivalo
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Jouko Lepistö mieluiten sähköpostilla jouko.lepisto@evl.fi tai puhelimitse numerosta 0400 398 012.
03.10.2016 Utsjoen kirkkoneuvoston puolesta
Jouko Lepistö
vt. kirkkoherra